Dand u cmensa l'Apenain

I nostri siti, üzànse e tüt cose


 

cuntati: redazione@appennino4p.it
chi ch'fa cul sit chí; ; dirit d autù


English ; Deutsch ; Nederlands ; Français ; Occitan ; Català ; Castellano ; Sardu ; Italiano ; Ticinees ; Bulgnais ; Română ; dialetto di Voghera, Menconico, Artana, Daglio, Carsi

 

[pronuncia]

A i em sémpei ciamei munti, ma in italian i s'ciamo Appennini (Apenain, Apnain, Eipnain, va a savai...). A cadèna d munti ch'a traversa cm'un uson dra schèna tuta l'Italia, a cmensa intei pas du Türcain, da mezo a Zena Vutri e Lisandria *. Un queichdun u diza che u nume u vegna da Pen, signure di boschi e dei muntagne, ch'u niva dra Liguria. D viza che da Pen jen nasii i numi Penna e Pendze asai.

carta a grande scala Vutra pei chi pagine chí s'perla d un toco d munti dl'alt'Italia, un grüpo d muntagne e valade descaríe in quàtei pruvince d quàtei region diferenti: Zena (Ligüria), Lisandria (Piemunte), Pavia (Lumbardia) e Piazènsa (Emilia Rumagna). Nustante chi division chí, a gente i an visío a mezma minera per ani e séculi, i mtev zü gran, melga, fain, patache, castegne, i lvevo creve, vache, i fev sü paízi e etre robe ancù, e cula gent lai i s'en cuntsii e spuzei püsè in tra d lu, pütosto che cun gente dra pianura. Ch'gh'era ei mezm' uzànse s'cugnesa bum-bain intra mǘzica, ch'l'è ciamè dei "Quàtei Pruvince", a minera püsè giusta pei parlè d chi siti chí.


Una tera d punti

Bobbio. Ponte gobbo sul Trebbia / CG Da chí indré i dzevo che quand i fev so un punte gh'era da mez u dimònio, peichè i punti i üniso, u dievro u descarisa. Intei nostre üzànse u dievro l'è püsè un fuleto inginuzo pütosto che che ei mè in cherne e osi: u dievro l'è puliticuzo e u gh'a meta tüta pei fè mia mestcè a su gènte cui furesti e pei feja mia scapè di sö siti (Ciano d Masnío u dzè: "In da vete? Stetne chí, l'è mei chí che là!"). E si bain tüt custo un varù u gh'l'ha: a difeiza dra su rasa e di sö gheibi. Ma d cuntra a gènte l'è nia saveiga, l'è restè indré, gh'è propi stacio un arfüdo cumpleto.

Se ei punte göbo d Böbio, ch'u zuncia ei du rive du Trebia, u m'ha fat nì intra mente chi rob chí, l'è peichè intra zona dei "Quàtei Province" l'è cera a cuntradision tra jese amizi e jese in lota, tra jese un trüson e veighe dra lapa. Vali peine d sentré d mil'ani, stre dra sè, vutra pei scarzeje d gera e pei di fosi, opüramènte in tei creste dand' s'véga ei nébie dra pianüra o ei mè. In tei valade una vota a gent i nev d'acórgio, i s'despichevo, i gh'ev ei su üzànse, si bain chí ch'in se prev mia veghe i gh'en sempei staci. Gh'er i pro e bundansa d'acqua, tere luntan da ca e scajon ràpidi. Mo tanti siti d chi val chí i s'en rdüíi a boschi sempei pü stcezghi, int serti paízi beli bandunei gh'è dme di carugi pain d büschi e d'eibason.

Paolo Ferrari Magà
(Dalla val Trebbia alle "molte province" = World music magazine. 62 : 2003.10. p 5-7)

Dand u cmensa l'Apenain : i nostri siti, üzànse e tüt cose / Paolo Rolandi e Pinuccia Zambianchi chi d Lüvizeina : versione in dialetto di Massinigo (valle Staffora) ; redazione ; © autori -- <https://www.appennino4p.it/index.ma.html> : 2006.04 - 2007.11 -